A - Ž    A B C Č Ć D  Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž 

M
M, znak za predmetak → mega. ...

m
m, 1. znak za jedinicu → metar. – 2. znak za predmetak → mili. ...

MAAE
MAAE → Međunarodna agencija za atomsku energiju ...

maceracija
maceracija (engl. maceration; njem. Mazeration; rus. мацерация), prethodna obradba sirovina namakanjem ...

Mach-Zehnderov interferometar
Mach-Zehnderov interferometar (engl. Mach-Zehnder interferometer; njem. Mach-Zehnder-Interferometer; ...

Machova značajka
Machova značajka, Machov broj (engl. Mach number; njem. Mach-Zahl; rus. число Маха; znak Ma), bezdimenzijska ...

mačka
mačka, vozno vitlo (engl. travel carriage; njem. Laufkatze; rus. крановая тележка), dio dizalice ili ...

maglev
maglev → željeznica, lebdeća ...

magnet
magnet (engl. magnet; njem. Magnet; rus. магнит), tijelo koje oko sebe stvara magn. polje. Polje djeluje ...

magnet, stalni
magnet, stalni (engl. permanent magnet; njem. Permanentmagnet; rus. постоянный магнит), predmet od ...

506 pronađenih odgovora, vrijeme izvršavanja upita: {5} ms